שינויים בסדרי קבלת קהל 

ביום  שלישי, ג' באלול, 14.8.18 משרדי התאגיד יהיו פתוחים בשעות הבוקר, בין השעות, 8:00-13:30, ובשעות אחה"צ, בין השעות 16:00-18:00.