הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב.

במסגרת העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב מרים מזרחי

ביום ראשון, כד' באב, 5.8.18, בין השעות 8:30-17:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית