שינויים בסדרי קבלת קהל 22.7.18.pdf

הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל

עקב הפסקת חשמל בקניון, משרדי התאגיד יהיו פתוחים, ביום ראשון, י' באב, 22.7.18, בין השעות 8:00-12:00.

לא תתקיים קבלת קהל בשעות אחר הצהריים.

העבודה תתחדש ביום שני, יא' באב, 23.7.18.