הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב הצנחנים בקטע הרחובות, סירני - וייסבורג, ביום חמישי, ז' באב, 19.7.18,

בין השעות 10:00-15:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית