הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב יעקב מדהלה, ביום רביעי, כח' בתמוז, 11.7.18,

בין השעות 17:00-8:30.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית