הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב יעקב מזרחי, ביום חמישי, כב' בתמוז, 5.7.18,

בין השעות 15:00-9:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית