הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים.

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב אחים טרבס, ביום חמישי, טו' בתמוז, 28.6.18,

בין השעות 14:00-8:30.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית