עבודות קרצוף וריבוד אספלט - רחוב בארי 30-31.5.18.pdf

הודעה לתושבי רחובות

עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי

סגירת רחוב בארי בקטע הרחובות קק"ל - המעפיל

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב בארי, בקטע הרחובות קק"ל – המעפיל,

בימים רביעי וחמישי, טז'-יז' בסיון, 30-31 במאי, בין השעות 17:00-8:00.

יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגור לתנועה, עד יום רביעי בשעה 00:8 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית