שינויים בסדרי קבלת קהל - שבועות.pdf

הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בשבועות

ביום ראשון, ו' בסיון, 20.5.18, משרדי התאגיד יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל.

העבודה תתחדש ביום שני, ז' בסיון, 21.5.18.