הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע תיקון עקב פיצוץ מים

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב מנוחה ונחלה בקטע הרחובות השומרים - עזרא, למשך כשלוש שעות.

 

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית