בוסל 6.5.18.pdf

הודעה לציבור

המשך עבודות פיתוח ותשתית ברחוב יוסף בוסל

סגירת רחוב בוסל, בקטע הרחובות משה פריד - ששת הימים

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע לרווחת התושבים, עבודות פיתוח ותשתית, החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים, עבודות פיתוח מדרכות, ריבוד כביש ואספלט, חניות והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, כא' באייר תשע"ח, 6.5.18, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב יוסף בוסל, בקטע הרחובות משה פריד - ששת הימים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, עד יום ראשון בשעה 8:00.

 

צפי לסיום העבודות: יוני 2018

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית