הבאר השלישית תאגיד המים רבע חיבור ראשי copy copy.pdf

הודעה לתושבי רחובות

הפסקת מים ברחבי העיר

חברת מקורות מבצעת עבודות להחלפת מגוף ראשי

עקב העבודות שמבצעת חברת מקורות לשיפור אספקת המים, הודיעה החברה על ניתוק חיבור

המים לעיר בלילה שבין יום ראשון, ז' באייר, 22.4.18, ליום שני, ח' באייר, 23.4.18, החל 

מהשעה 22:30 ועד השעה 3:30 למחרת.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית