הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע עבודות לשיפור מערכת המים ברחוב חיים אורבך

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב חיים אורבך בקטע הרחובות כהנוביץ - טוביה פדובה,

ביום רביעי, כ' באדר, 7.3.18, בין השעות 10:00-14:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית