הפסקת מים-  ברחוב קרוננברג יוסף

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע לרווחת התושבים עבודות לשיפור מערכת המים.

העבודות יתבצעו ביום חמישי יב' בכסלו תשע"ח, 30.11.17, בין השעות 8:30-12:00

הפסקת מים צפויה ברחוב קרוננברג יוסף בקטע יצחק בן ארי - משה סנה (כולל רחוב ארגמן). 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית