הפסקת מים-  ברחוב יום הכיפורים.

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע לרווחת התושבים עבודות לשיפור מערכת המים.

העבודות יתבצעו ביום שלישי י' בכסלו תשע"ח, 28.11.17, בין השעות 9:00-16:00

הפסקת מים צפויה ברחוב יום הכיפורים בקטע צבי הורביץ-מרבד הקסמים.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית