הפסקת מים-  ברחוב טלרבקטע  חרל"פ - לוין אפשטיין.

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ מבצע לרווחת התושבים עבודות לשיפור מערכת המים

העבודות יתבצעו ביום ראשון ח' בכסלו תשע"ח, 26.11.17, בין השעות 9:00-16:00

הפסקת מים צפויה ברחוב טלר בקטע  חרל"פ - לוין אפשטיין.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית