רחוב טלר 11.17.pdf

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע  עבודות לשיפור מערכת המים והחלפת קו מים ברחוב טלר.

במסגרת העבודות יתקיימו שינויים בהסדרי התנועה ושיבושים באספקת המים.

החל מיום ראשון 5.11.17 עד יום שישי 10.11.17 , ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב טלר, בקטע הרחובות חרל"פ - סוקולוב וייתכנו שיבושים באספקת המים .

* כיוון התנועה ברחוב טלר, בקטע הרחובות לוין אפשטיין - סוקולוב, ישתנה ותתאפשר הפניה ימינה ממזרח למערב.

החל מיום ראשון, 12.11.17 , עד יום שישי, 24.11.17 , בין השעות 8:00-16:00, ייסגר לתנועת כלי רכב וחנייה רחוב טלר, בקטע הרחובות סוקולוב - לוין אפשטיין וייתכנו שיבושים באספקת המים.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית