אחד העם - עבודות פיתוח ותשתית 22.10.17.pdf

עבודות פיתוח ותשתית ברחוב אחד העם

סגירת רחוב וצמן בקטע שבין רחוב יעבץ לחניון משטרת רחובות

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ ועיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה, אגף התנועה ואגף גנים ועיצוב הסביבה, מבצעות לרווחת התושבים

עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז, ריצוף כביש, פיתוח מדרכות, תאורה, פיתוח נופי והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום ראשון, ב' בחשוון, 22.10.17, ייסגר לתנועה וחניית כלי רכב, רחוב וצמן בקטע שבין רחוב יעבץ לחניון משטרת רחובות.

כמו כן, רחוב יעבץ יהפוך לרחוב חד סטרי בכיוון ההפוך - מצפון לדרום.

* לבאים מרחוב גלזר תתאפשר תתאפשר הפניה שמאחה בלבד.

*לא תתאפשר הכניסה מרחוב יעקב.

 

צפי לסיום העבודות 5/11/2017

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית