החל מיום רביעי, יד' בתשרי, 4.10.2017 , משרדי תאגיד המים יהיו סגורים לרגל חג סוכות. העבודה תתחדש ביום ראשון, כה' בתשרי 15.10.17.

משרדי תאגיד המים יהיו סגורים לצורך השתלמות עובדי התאגיד החל מיום רביעי, ה' בחשוון, 25.10.17 עד יום חמישי, ו' בחשוון, 26.10.17.

העבודה תתחדש ביום ראשון, ט' בחשוון, 29.10.17 

שינוי בהסדרי קבלת קהל.pdf