עבודות ריבוד אספלט ברחובות גורדון וסיקו שתוכננו להתבצע בימים ג' ו-ד' 22-23.8.17 נדחות לימים א' ו- ב' 27-28.8.17.

עימכם הסליחה אודות השינוי