עבודות קרצוף וריבוד ברחוב נווה אלון ואחים קיבבוביץ 7-8.8.17.pdf

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב נווה אלון וברחוב אחים קיבוביץ

במסגרת העבודות ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה רחוב נווה אלון ורחוב אחים קיבוביץ, בקטע הרחובות דוד רמז- ש.בן ציון,

בימים שני-שלישי, טו'-טז' באב, 7-8 באוגוסט, בין השעות 8:00-17:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחובות הסגורים לתנועה, עד יום שני בשעה 8:00 בבוקר.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית