שינויים בהסדרי קבלת קהל במחלקת חשבונות המים ובמשרדי התאגיד

משרדי מחלקת חשבונות המים של הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ,

יהיו סוגרים לקבלת קהל ביום שלישי , כ"ד בכסליו, נר ראשון של חג חנוכה, 12.12.17, בשעות אחר הצהריים .