עבודות פיתוח ותשתית רחוב אחד העם - דחיית העבודות בשבוע.pdf

העבודות ברחוב אחד העם - שלב א', נדחו בשבוע ויבוצעו החל מיום שלישי, ב' באב, 25.7.17.

 

עבודות פיתוח ותשתית ברחוב אחד העם

סגירת רחוב אחד העם, בקטע שבין רחוב חיים ויצמן לסמטת הרבבסקי

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ ועיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה, אגף התנועה ואגף גנים ועיצוב הסביבה, מבצעות לרווחת התושבים

עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז, ריצוף כביש, פיתוח מדרכות, תאורה, פיתוח נופי והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום שלישי, כד' בתמוז, 18.7.17, ייסגר לתנועה וחניית כלי רכב, רחוב אחד העם, בקטע שבין רחוב חיים ויצמן לסמטת הרבבסקי.

הסדרי תנועה וחניה:

* לבאים מרחוב חיים ויצמן ממזרח למערב, לא תתאפשר הפניה שמאלה לרחוב אחד העם, אך תתאפשר הפנייה שמאלה לרחוב הרצל בין השעות 7:00-9:00.

* לבאים מרחוב הרצל, לא תתאפשר כניסה לרחוב חיים ויצמן.

* רחוב אחד העם בקטע שבין רחוב יעקב לסמטת הרבבסקי, יהפוך לדו סטרי ולא תתאפשר חנייה משני צידי הרחוב.

* לדיירי רחוב אחד העם בעלי תו חניה, תתאפשר חניה ללא תשלום בחניון אחד העם 8 ויינתן להם תו חניה בכל רחבי העיר - יש לפנות לאגף תנועה, רחוב פקריס 3, בימים:

א,ב',ד',ה', בין השעות 9:00-14:00, בימי ג', בין השעות 9:00-12:00 וגם 16:00-18:00.

* חניות נכים פרטיות הנמצאות בקטע הרחובות הסגורים לתנועה וחניה, יועברו לחניון אחד העם 8.

* במהלך היום תתאפשר פריקה וטעינה ברחוב חיים ויצמן, בקטע שהוגדר לכך במיוחד, בין סמטת רופמן עד הכניסה לחניית המשטרה.

 

צפי לסיום עבודות שלב א' - אוקטובר 2017

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית