הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב נפתלי בן אפרים

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב נפתלי בן אפרים בקטע הרחובות ניל"י - כובשי החרמון,

 ביום שלישי, כד' בתמוז, 18.7.17, בין השעות 13:00-17:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית