הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב ברחוב סיקו

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב סיקו ביום ראשון, כב' בתמוז, 16.7.17, וביום שני, כג' בתמוז 17.7.17,  בין השעות 09:00-12:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית