הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב גורדסקי- בקטע הרחובות סירני-פלמ"ח (הצד הדרומי)

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב גורדסקי, בקטע הרחובות סירני-פלמ"ח (הצד הדרומי)

ביום ראשון, כב' בתמוז, 16.7.17, בין השעות 09:00-14:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית