בעקבות המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, קבלת קהל בזימון פגישה מראש ובהתאם לתורים הפנויים המפורסמים באתר התאגיד

זמני הקבלה וכן התורים המוזמנים עלולים להשתנות בעקבות הנחיות פיקוד העורף בכל עת ויש לעקוב אחר הנחיות אלו ובהודעות המתפרסמות באתר התאגיד 
*לתשומת לבכם ולידיעתכם כי המרחב המוגן במשרדי התאגיד ממוקם בכניסה למבנה והכניסה אליו הינה באמצעות מדרגות בלבד *