הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב טוביה פדובה

במסגרת העבודות תבוצע הפסקה באספקת המים ברחוב טוביה פדובה ביום רביעי, יח' בתמוז, 12.7.17, בין השעות 10:30-16:00.

וייסגר לתנועת כלי רכב וחניה בין השעות 9:00-16:00

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית