הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות מים ברחוב יעקב מזרחי,

במסגרת העבודות תיתכן הפסקה באספקת המים ברחוב יעקב מזרחי ביום ראשון, טו' בתמוז, 9.7.17, בין השעות 9:00-15:00.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית