שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הליך פניה לקבלת הצעות לאספקת ריהוט למשרדי התאגיד כללי פומבי 08/09/2019 15/09/2019
מכרז 3/2019 - למתן שירותי אספקה, התקנה והטעמה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת מידע גיאוגרפי (GISׂׂ) כללי פומבי 01/07/2019 01/08/2019
מכרז 2/2019 - לעבודות שיפוץ משרדי התאגיד החדשים כללי פומבי 04/04/2019 18/04/2019
מכרז 1/2019 - הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ פומבי 01/01/2019 30/01/2019
מכרז 1/2019 - הקמה ותחזוקה של מערכות קר"מ - הודעה מתקנת פומבי 01/01/2019 30/01/2019
מכרז 1/2018 לקריאות מדי מים פומבי 22/08/2018 16/09/2018
מכרז 3/2017 לעריכת ביטוחי התאגיד פומבי 09/11/2017 23/11/2017
מכרז 2/2017 לעבודות תחזוקה, שיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב פומבי 09/11/2017 16/12/2017
מכרז 1/2017 להחלפת מדי מים ותיקונים בצנרת הקרובה למד המים פומבי 15/02/2017 21/02/2017

הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז


חזור למכרזים פעילים