הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - ספטמבר 2022 21/09/2022

עבור לארכיון המכרזים