הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - מרץ 2024 26/03/2024

עבור לארכיון המכרזים