הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - דצמבר 2020 31/12/2020

עבור לארכיון המכרזים