הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים - ספטמבר 2022

תחומים חדשים שנוספו להזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים – ספטמבר 2022