הפסקת מים ברחבי העיר

הפסקת מים ברחבי העיר. חברת מקורות מבצעת עבודות להחלפת מגוף ראשי, העבודות יבוצעו בלילה שבין יום חמישי, 28.3.19 לבין יום שישי, 29.3.19


הפסקת מים - החלפת מגוף ראשי.pdf