תאגיד המים והביוב, הוקם ב- 1.5.2016, מתוקף חוק תאגידי המים והביוב (תשס"א – 2011)

והינו אחראי על משק המים והביוב בעיר רחובות.

מתוקף חוק זה, כל הכנסותיו של התאגיד מיועדות לטפל בנושאים הבאים –

  • אספקת מי שתיה באיכות טובה לכל צרכני התאגיד (בשנת 2020, סיפק התאגיד 12.5 מיליון מ"ק, מתוכם כ- 10 מיליון ברכישה ממקורות וכ- 2.5 מיליון מ"ק בהפקה עצמית מבארות המים).
  • הזרמת כ- 10 מיליון מ"ק שפכי ביוב למתקן טיהור אזורי (שפד"ן)
  • תחזוקה שוטפת של מערכות המים והביוב.
  • החלפה, שדרוג ושיפור מערכות המים והביוב
  • ניטור ובקרה של איכות המים
  • ניטור שפכי הביוב
  • תפעול מערך חירום ובטחון המים
  • גבייה ואכיפה.
  • מתן שירות לצרכנים בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א – 2011       

התאגיד מחויב להעלאת רמת השירותים לתושבים, תוך התייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות ומתקדמות,

לטובת תושבי רחובות.