1
הצהרה והסברים
2
מילוי פרטים
3
פרטי המתגוררים בנכס
4
קבצים מצורפים וחתימה

רקע כללי

בהתאם לכללי המים החדשים משנת תשע"ו 2016 , הכמות המוכרת ביחידת דיור מחושבת כלהלן:

  • כל נפש זכאית ל-7 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א'). כל כמות שנצרכה מעל הכמות הנ"ל תחויב בתעריף הגבוה (ב').
  • תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.
  • יש לעדכן את תאגיד המים בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים (מעבר דירה), באמצעות טופס זה והמסמכים הנדרשים.
  • יש לשים לב כי מספר הנפשות כפי שמופיע בשובר לתשלום זהה למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.
  • לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ. במידה ואינכם רשומים בספח תעודת הזהות כתושבי רחובות: יש להמציא אישור התאגיד בה נמצאת הכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות, על שאינכם צרכני מים רשומים המקבלים הקצבה בגין מספר הנפשות באותה הרשות.
  • במקרה של הורות משותפת – יש להוסיף הסכם גירושין מאושר ע"י בית משפט.
  • ביחידת דיור שלא קיים לגביה מידע מהצרכן – יירשם 2 נפשות.
  • לידיעה –בנכס בו מתגוררות נפש אחת או שתיים, תינתן הקצבה זהה וקבוע של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך (א').
  • יש לצרף לטופס זה צילום ספח תעודת זהות פתוח עם כתובת נכס עדכנית עבור כל הדיירים מעל גיל 18, בהם מוצגים פרטי ילדים מתחת לגיל 18 בספח תעודת הזהות של ההורים.

 

פרטי הפונה:

כתובת הנכס:

סוג הנכס * שדה חובה

אנא בחר את סוג הנכס.

 

 

אמצעי יצירת קשר:

יש להקליד מספר טלפון נייד ללא תווים נוספים

 

 

 

 

רשימת מתגוררים בנכס

יש לכלול את כל המתגוררים כולל מגיש הבקשה
שימו לב יש למלא את הטבלה במלואה ! רק מתגוררים המופיעים בטבלה זו יעודכנו כנפשות בנכס 

 

 

טבלת דיירים * שדה חובה
שם מלאקרבהמספר זהות

בעמוד הבא יש לצרף מסמכים תומכים

צירוף מסמכים

ספח זהות נוסף במידת הצורך

הערות 


האם מופיע בתעודת הזהות כי הנך מתגורר ברחובות * שדה חובה

במידה וכתובת המגורים בתעודת הזהות איננה רחובות עלייך לספק אישור מתאגיד המים מהעיר בה אתה רשום במרשם האוכלוסין.

הסכמה * שדה חובה

 ובזאת באתי על החתום 

Browser not supported