דמי הקמה

בתאריך 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים וביוב), תשע"ה - 2015 (להלן: "כללי דמי הקמה"), אשר נכנסו לתוקף בתאריך 1.5.2015.

כללי דמי ההקמה נועדו ליצור לתאגידי המים והביוב מקור מימון להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות המים והביוב.

הכללים קבעו את השיטה לחישוב דמי ההקמה, תעריפי החיוב החד פעמיים, השטח המחוייב והעילות להטלת דמי ההקמה.

עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב גבו היטלי ביוב וצנרת מים בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוק חוקי עזר שהתקינו הרשויות המקומיות.

דמי ההקמה שנקבעו על ידי רשות המים, מחליפים את היטלי הביוב וצנרת המים.

בכדי להיכנס לכללי דמי הקמה באתר רשות המים - לחץ כאן

 

להגשת בקשת ברור:

ניתן לפנות למזכירת דמי הקמה, מיטל גהא

כתובת: לוין אפשטיין 14 רחובות

טלפון: 073-3946144