נתוני צריכת המים בתעשייה

לאחרונה קיימת ירידה בצריכת המים בתעשייה. הצריכה בתעשייה בשנים האחרונות נעה בין 120 ל-130 מלמ"ק מים לשנה, מתוכם 30% מים שוליים (בעיקר מליחים). הירידה בצריכה משקפת את מאמצי ההתייעלות ואת הפעולות למחזור מים במפעלים עצמם, כמו גם את המיתון במשק ואת הירידה בפעילות התעשייתית.
כמחצית מצריכת המים התעשייתית נצרכת ע”י מפעלי ענף הכימיקלים, צריכת ענף המזון עומדת על 18% ויתר הצריכה מתפלגת בין ענפי הבניין והמחצבים, הטקסטיל, בתי הזיקוק, חברת החשמל, הנייר ומוצריו, ההיי-טק וענף המתכת. רוב צריכת המים התעשייתית (45%) הינה בדרום הארץ - מקרית גת דרומה. מגמת העתקת מפעלים מגוש דן לפריפריה מוצאת את ביטויה בהקטנת חלקה היחסי של הצריכה התעשייתית במרכז הארץ.
  

10 עצות שימושיות לחיסכון מים במפעל:

  1. בידקו מהי ספיקת המים בתחומי המפעל ובכך תמנעו בזבוז מים נקודתי. 
  2. החליפו מערכות קירור מים במערכות קירור אוויר. 
  3. תפעול נכון של מערכות מי קירור וניקוז מינימאלי שלהן. 
  4. הגבירו יעילות מערכות אוסמוזה הפוכה. 
  5. השתמשו בזרם הרכז היוצא ממערכות האוסמוזה ההפוכה לשטיפות ושימוש פנימי. 
  6. תפעול נכון של מערכת הקיטור ע"י ניצול חוזר של מי העיבוי וניקוז מינימאלי שלהם. 
  7. מעקב והשמשה מתמדת של "מלכודות" הקיטור. 
  8. צמצום צריכת המים לצורכי ניקיון ומעבר לניקוי ללא שימוש במים. לדוגמה: טאטוא ושאיבת אבק.
  9. שימוש חוזר במים בתחומי המפעל. 
  10. הפניית מי השטיפה האחרונה של המוצר לשטיפה הראשונה בתהליך מחזור מים בבריכות שיקוע במפעלי בטון ומחזור מים במפעלי ציפוי המתכות ובמפעלי הטקסטיל.


חיסכון ומחזור מים בתעשייה

רשות המים פועלת להגברת השימוש במים נחותים בתעשייה. כתוצאה ממדיניות זו גדלה צריכת מים מליחים בענף הכימיקלים. כמו כן, נעשים מאמצים להטמעת השימוש במי קולחין ובמים מליחים במספר מחצבות. בשלב זה עדיין מדובר בכמויות קטנות יחסית של מים, אך לאורך זמן, נראה כי ניתן להגדיל משמעותית את השימוש במים אלו על חשבון מים שפירים.