תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות לניהולו ופיתוחו.

תעריפי המים נקבעים בהתאם לכמות הצריכה ולמספר הנפשות בנכס.


לצפייה בתעריפי המים המעודכנים מתוך אתר רשות המים לחצו כאן 
הטבות לאוכלוסיות מיוחדות לחצו כאן