בוקר 

ימים  שעות פעיולת 
א',ב',ג' ,ד' 8:00-13:30
ה'  8:00-13:00

אחה"צ

ימים  שעות פעיולת 
א',ב' ,ד' 16:00-18:00
ג' 16:00-19:00