סוג הפרוייקט מיקום תחילת עבודה צפי לסיום 
עבודות להנחת קו מים ראשי וריבוד הכביש רחוב מרדכי בשיסט ינואר 2017 פברואר 2017
עבודות מים ופיתוח רחוב שלום עותמי  פברואר 2017 מרץ 2017
עבודות מים, קירצוף וריבוד רחוב בית הפועלים פברואר 2017 מרץ 2017
עבודות ביוב וניקוז רחוב שדרות הקיבוצים פברואר 2017 מרץ 2017
עבודות מים ופיתוח רחוב מרטון-אהרוני-סיטקוב נובמבר 2016 פברואר 2017
השלמת עבודות לביצוע קווי ביוב וניקוז רחוב טשרניחובסקי נובמבר 2016 ינואר 2017
המשך עבודות להחלפת צנרת מים בקטע בארי-ז"ס רחוב משה הס אוקטובר 2016 פברואר 2017
עבודות מים ופיתוח רחוב אוסישקין דצמבר 2016 פברואר 2017
עבודות ביוב וניקוז שכונת חבצלת אוקטובר 2016 מאי 2017