עדכנו נפשות, חסכו עלויות!

בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו - 2016, כמות הנפשות ליחידת דיור תיקבע לפי הרישום במרשם האוכלוסין.

כללים אלו נועדו להקל על הצרכנים ולחסוך מהם צורך בדיווח על כל שינוי של מס' הנפשות ביחידת הדיור.

יחד עם זאת, צרכנים שלא רשומים במרשם האוכלוסין בכתובתם הנוכחית, יחויבו לדווח לתאגיד על מנת לזכות בהקצבת המים בתעריף הנמוך המגיע להם.

בהיעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תיקבע לפי 2 נפשות בלבד.

 

סכום החיוב החודשי נקבע בהתאם לצריכה בדירה בפועל, לתעריפים הנקבעים ע"י רשות המים ולכמות הנפשות הרשומות כמתגוררות בבית,על מנת להבטיח חיוב נכון.

חשוב לעדכן אותנו כמה נפשות מתגוררות בנכס ולצרף את האישורים הנדרשים.

 

באפשרותכם למלא פנייה מקוונת לעדכון נפשות בנכס 

למילוי טופס דיגטלי לחצו כאן

או לפנות בכל עת לתאגיד בכתב ולבקש לשנות את מס' הנפשות המוכר, באמצעות דואר או פקס

על גבי טופס דיווח ובצירוף האסמכתאות הנדרשות.

 

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ