מידע בשעת חירום

היערכות תאגיד "הבאר השלישית" בשעת חירום
משק המים רגיש לתנודות לא צפוייות: הפסקות מים לא מתוכננות, זיהום מים פתאומי,

פגיעה מרעידת אדמה, מלחמה ועוד.

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן: "התאגיד") ערוך באופן מיטבי לספק מים

בשעת חירום או בעת הפסקת מים ארוכה, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים ברחבי העיר רחובות.

למרות זאת, ההתארגנות אורכת מספר שעות.

כדי להקל על משך הזמן ללא אספקת מים, אנו ממליצים כדרך קבע לכל בית אב לשמור בבית מנת מים לכל אדם המתגורר ביחידת הדיור שלכם.


המלצת רשות המים ופיקוד העורף

לשמור מים בכמות של 4 ליטר לנפש, למשך שלושה ימים, הכפילו במספר הנפשות בדירה - ותהיו תמיד מוכנים!

(ניתן לשמור מי ברז) כמות זו אמורה לתת מענה ראשוני במקרי קיצון, לשלושה ימים בשימוש מצומצם ומוקפד.


הוראות בנוגע לשמירת מים

מי ברז - יש לרענן את המים בכלי הקיבול אחת לחודש במים טריים.

מים מינרליים בבקבוקים - על פי הוראות היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

יש לשמור את מי הברז והמים המינראליים במקום מוצל קריר ויבש.


ערכת סניטציה

איך שומרים על ניקיון כשאין מים?

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית "ערכת סניטציה" הכוללת מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומי.

את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר לשימוש בשעת חירום.

מה בערכה?

* חבילת מגובנים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי - אלה מיועדים לסיוע בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.

* כלים חד פעמיים ומגבות נייר - לשימוש בהם לא תתאפשר רחצת כלים.

* שקיות לאיסוף פסולת - לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

* שקיות סניטציה - שקיות לצרכים סניטריים - שקיות מיוחדות לשימוש בשירותים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.


 

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ לשירותכם בכל שאלה בנושא זה

ובמכלול התחומים עליהם אמון התאגיד 

1-800-55-57-70

מידע נוסף אודות היערכות לשעת חירום ניתן למצוא:

באתר רשות המים - לכניסה לחץ כאן

ובאתר פיקוד העורף  - לכניסה לחץ כאן