מדיניות האיכות – הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ הוקם למען ועבור תושבי רחובות על מנת להבטיח כי כספי התושבים המשולמים בעבור אגרות המים והביוב יוחזרו אליהם באמצעות השקעה בתשתיות חדשות ושיפור תשתיות קיימות, בכדי להבטיח איכות גבוהה של מים וסילוק נכון של הביוב וזאת ע"י תחזוקה ראויה וטובה של המערכות העירוניות.

התאגיד מתחייב להמשיך ולפעול ללא ליאות להענקת השירות הטוב ביותר ללקוחותיו ולפעול לפי הנחיות כללי האיכות והמצוינות המפורטים בתקן ISO 9001:2015  המוטמע בתאגיד.

להגשמת מטרות אלו הגדירה הנהלת החברה את יסודות מדיניות האיכות שלה:

  • התחייבות לקביעת יעדי איכות ומצוינות, ווידוא עמידה בהם בכל תחומי הפעילות המקצועית, תוך אימוץ גישה של שיפור מתמיד בתהליכים השונים.
  • מתן שירותים באופן מקצועי, אדיב, איכותי, יעיל ומועיל ללקוחות הארגון, תוך מתן מענה מיטבי לתלונות לקוח.
  • שיפור מתמיד של תשתיות המים והביוב העירוניות, תוך מתן מענה לגידול בצרכי האוכלוסייה והעסקים בעיר.
  • מיקוד מערכת האיכות בהיבטים של מניעת ליקויים, יחד עם זיהוי פערים ותיקונם בהתאם.
  • יצירת אווירה של שקיפות תקשורת פתוחה אשר תעודד לקוחות ועובדים לבטא את צרכיהם.
  • קידום וטיפוח המשאב האנושי.

הנהלת התאגיד מחויבת ופועלת בכל האפיקים האפשריים על מנת להגשים ולתחזק את מדיניות האיכות. הצהרה זו מובאת לידיעת הדירקטוריון, מטה הארגון ולידיעת לקוחותיו וספקיו.

הנהלת הארגון מתחייבת להקצות את האמצעים והמשאבים הדרושים לקיומה וליישומה של מדיניות האיכות הלכה למעשה.

 

 זורי שעובי - מ"מ מנכ"ל התאגיד הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ