דירקטוריון
שם  תפקיד 
מר רחמים מלול יו"ר – ראה"ע
גב' יערה ספיר חברת מועצה
מר אריה שטאובר נציג ציבור
גב' ידידה אקטע נציגת העירייה
גב' גלית אנגל נציגת העירייה
גב' רימה נובק נציגת העירייה
מר תמיר פינשטיין נציג ציבור
אסף מידני נציג ציבור
אסף הרמולין נציג ציבור

 

 

בעלי תפקידים
שם תפקיד
מר' רחמים מלול יו"ר – ראה"ע
זורי שעובי מנהל הקמה
אביטל כוכבי מזכירת התאגיד
גב' נועה בן אריה יועמ"ש
עקיבא זינגר רו"ח
בוריס פרלמן מהנדס ביוב
אלכס גליקמן מהנדס מים
רחלי חג'בי מנהח"ש
חנה בן מיכאל מנהלת מח' חשבונות מים