דירקטוריון
שם  תפקיד 
מר רחמים מלול יו"ר – ראה"ע
מר אריה שטאובר נציג ציבור
גב' ידידה אקטע נציגת העירייה
גב' רימה נובק נציגת העירייה
מר תמיר פינשטיין נציג ציבור
אסף מידני נציג ציבור
אסף הרמולין נציג ציבור

 

 

בעלי תפקידים
שם תפקיד
מר' רחמים מלול יו"ר – ראה"ע
זורי שעובי מ"מ מנכ"ל התאגיד
אביטל כוכבי מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' נועה בן אריה יועמ"ש
עקיבא זינגר רו"ח
בוריס פרלמן מהנדס ביוב
אלכס גליקמן מהנדס מים
רחלי חג'בי מנהלת מחלקת חשבות - מנהלת חשבונות ראשית
חנה בן מיכאל מנהלת מח' חשבונות מים