דוח איכות המים רבעוני, יולי - ספטמבר 2018

דוח איכות המים רבעוני,  אפריל - יוני  2018

דוח איכות המים חצי שנתי,  יולי - דצמבר 2017