בתחילת שנת 2016, ומתוקפו של חוק תאגידי המים והביוב החליטה מועצת העיר רחובות על הקמת הבאר השלישית, תאגיד המים העירוני. בהקמת התאגיד השקענו חברי להנהלת העיר ואנוכי, משאבים רבים אנושיים וכספיים וזאת על מנת להקים תאגיד מקצועי ויעיל אשר מספק מים באיכות גבוהה.

התאגיד מספק מגוון רחב של שירותים בתחום המים והביוב, ומשקיע סכומי עתק הן בהקמת תשתיות חדשות והן בשדרוג תשתיות ותיקות, תוך אימוץ טכנולוגיות מתקדמות והתייעלות מתמדת לניהול משק המים והביוב.

התאגיד מנוהל ע"י עובדים ספורים בלבד, ופעילותו השוטפת במשרדים צנועים על מנת שעיקר התקציב יושקע בתשתיות מתאימות ובאיכות המים.

הוועד המנהל של התאגיד, הדירקטוריון, מורכב הן מנבחרי ציבור והן מבעלי מקצוע אשר נבחרו בקפידה ומביאים עמם ניסיון אדיר אל שולחן קבלת ההחלטות. הדירקטוריון בוחר את בעלי המקצוע השונים עמם יעבוד התאגיד, את עובדיו, ואת מגוון השירותים הנדרשים, כמו כן מאשר הדירקטוריון תכניות עבודה מפורטות, מאשר ביצוע פרויקטים מורכבים ועוד.

הניהול הכספי של התאגיד מנוהל באמצעות רו"ח בכיר ומנוסה, רווחי התאגידים, הדיבידנדים, מוחזרים לציבור בהתאם לצרכי הרשות והכל למען התושבים.

 

שלכם ,
רחמים מלול - ראש העיר
יו"ר הבאר השלישית