רחמים מלול יור התאגידתושבות ותושבים יקרים,

הבאר השלישית – תאגיד המים והביוב, הוקם לפני כ- 5 שנים, בהתאם לחוק תאגידי המים והביוב.

מאז הקמתו, פעל התאגיד להשקיע בפיתוח תשתיות המים והביוב ולחדש אותן – לטובת התושבים ולשירותם.

כמו כן חודשו תחנות הביוב בפארק המדע ובעיינות (תחנה ראשית). קווי מים וביוב רבים הוחלפו בשכונות רבות בכל רחבי העיר, וקיימים תכנונים להגיע לכל מקום בעיר על מנת לחדש תשתיות אלו.

כמו-כן, קיים תכנון לטווח רחוק בהתאמה להתפתחות העיר, ומתוכננת לקום בריכת איגום נוספת הכוללת גם ביצוע קווי מים ראשיים אליה וממנה ובנוסף, אנו מתחילים בהתקנת מדי מים לקריאה מרחוק.

התאגיד משקיע גם בהענקת שירותים דיגיטליים לתושבים, על מנת להקל עליהם בקבלת מענה ובהגשת בקשות ובירורים שונים.

אנו עומדים לשירותכם,

בכבוד רב,
רחמים מלול
ראש העיר
יו"ר תאגיד המים הבאר השלישית